Odredbe i uvjeti poslovanja

Dana u Visokom.


MEKOM d.o.o. Visoko (prodavac) zadržava isključivo pravo izmjene cijena, odredbi i uvjeta poslovanja bez prethodne najave ili obavještenja. Na ovoj stranici možete pronaći uvijek aktuelne redovne i akcijske cjenovnike, odredbe i uvjete poslovanja.

Sve prikazane cijene su bez uračunatog PDV-a na paritetu EXW Visoko. Domaće narudžbe preko 8.000 KM se isporučuju na paritetu DAP kupac, osim ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Avansne cijene važe bez odgode plaćanja za kupce bez otvorenih potraživanja. Redovne cijene važe uz odgodu plaćanja do 30 dana sa obezbjeđenjem (mjenica, polog, garancija banke). Za rezane količine važi redovna cijena.

U dogovoru sa kupcem organizujemo prijevoz brzim kurirskim službama.


Kupac je dužan izvršiti pregled robe po primitku i posebno prije puštanja u proizvodni proces - prije krojenja, te dodatno u slučaju paketno ili rolovano isporučene robe. Pritužbe na uočljive nedostatke i kvalitet iskrojenog, sašivenog ili na drugi način obrađenog materijala (robe) neće se priznavati.

Prodavac se odriče odgovornost od bilo koje vrste štete nastale tokom i/ili usljed nedostatnog i/ili nepravovremenog pregleda robe od strane kupca.

Prodavac se odriče bilo kakve garancije o stepenu iskoristivosti, podesnosti ili efikasnosti upotrebe isporučene robe zavisne od namjene za koju kupac robu želi iskoristiti, a koja nije pismeno, jasno i nedvnosmisleno ugovorena, te namjene koja nije u skladu ili ne uzima u obzir tehničke karakteristike robe.

U dogovoru sa kupcem o organizaciji prijevoza brzim kurirskim službama, prodavac zadržava EXW paritet, kupac je slobodan sa kurirskom službom ugovoriti osiguranje pošiljke i dužan o tome blagovremeno pismeno obavijestiti prodavca i kurirsku službu, prodavac se u potpunosti odriče odgovornosti od štete nastale u transportu robe.

U skladu sa ZOO FBiH Član 478. stav (3), neznatnim materijalnim nedostatkom se utvđuje nepravilnost koja se ponavlja na manje od 1% ukupne količine isporučene robe (npr. površine tkanine ili težine pletenine) nastala u lancu proizvodnje ili dopreme do prodavca, a koja znatno mijenja deklarisane karakteristike i znatno umanjuje upotrebljivost robe.

Neznatni nedostaci, prevoji, nabori, spojevi materijala i sporadične nepravilnosti nastale kao rezultat tehničkih specifičnosti procesa proizvodnje, tkanja ili pletenja ne smatraju se materijalnim nedostatkom.

Prodavac se u slučaju utvrđenog nedostatka odriče odgovornosti od isporuke zamjenske robe zadovoljavajućih karakteristika kupcu, osim ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Prodavac zadržava pravo povrata dijela ili punog novčanog iznosa za robu kojoj je utvrđen materijalni nedostatak u dogovoru sa kupcem.

Naknada kupcu u slučaju utvrđenog materijalnog nedostatka se odnosi samo na dio robe na kojoj je nedostatak prisutan.

U slučaju utvrđenog materijalnog nedostatka robe kupac je dužan prodavcu staviti na raspolaganja dio robe kod koje je nedostatak utvrđen.

Prodavac zadržava pravo osporavanja tvrdnje o materijalnom nedostatku robe.

Uvjeti poslovanja istaknuti su javno na službenoj web stranici prodavca, navedenoj na svim cjenovnicima i promotivnim materijalima, stoga je za shodno smatrati da su kupci upoznati i da pristaju na navedene uvjete.

Za sve sporove nadležan je Općinski sud u Visokom.